Vad menar ni?

”Sverige är ett unikt land. Svenskarna är kunniga, kreativa och öppna för omvärlden”

Så börjar artikeln som fyra socialdemokrater har publicerat idag i DN

Vänta här. Är svenska unika för att de är kunniga, kreativa och öppna för omvärlden? Menar ni (alltså ni fyra som skriver under artikeln) att andra människor från andra delar av världen inte är det? Vad har hänt med internationalismen inom socialdemokrati? Ryms det inte i affärsplanen?

Det går inte att börja en artikel med en sådan dos av chauvinism. Inte om det är ledningen av ett socialdemokratiskt parti som har skrivit artikeln.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s