• Omställning i det svenska pensionssystem

    Den här är en av de tre motioner som vi ska skicka till  Skånes Socialdemokratiska partidistrikts årskongress. Motion angående det svenska pensionssystemet Sörgenfri s-förening, Malmö, December 2011 Det svenska pensionssystemet förändrades på 90-talet från den klassiska ”pengar in – pengar ut”: alltså att pensionerna i ett vis år betalas med skattebetalarnas pengar från samma år,…

Create a website or blog at WordPress.com