Omställning i det svenska pensionssystem

Den här är en av de tre motioner som vi ska skicka till  Skånes Socialdemokratiska partidistrikts årskongress.

Motion angående det svenska pensionssystemet

Sörgenfri s-förening, Malmö, December 2011

Det svenska pensionssystemet förändrades på 90-talet från den klassiska ”pengar in – pengar ut”: alltså att pensionerna i ett vis år betalas med skattebetalarnas pengar från samma år, till ett blandat system där en del av pensionen kommer från skattebetalarnas pengar och en annan del kommer från avkastning från fonderna där man investerar skattebetalarnas pengar. De här förändringarna skedde under socialdemokratiska regeringar, som ett sätt att anpassa oss till en annorlunda åldersbalans i samhället (mindre ungdomar, mer gamla) och ett sätt att erbjuda frihet för medborgarna så att de kunde välja olika typ av fonder med mer eller mindre risk enligt olika smak.

Nu det är dags att titta igen på pensionssystemet. För det första för att det har visat sig att den där friheten inte har varit en befrielse för de flesta utan det har varit mer av en stress- och ångestfaktor. För den andra för att den internationella finansiella krisen som började 2008 och som fortfarande pågår ger oss ett nytt perspektiv över aktie- och fondmarknader. Det fungerar inte så bra som det skulle. Till exempel har många pensionsfonder som regel att bara investera i fonder med kreditrating AAA. Och det låter ju bra men kreditratingsystemet är ett monopol av tre amerikanska företag som tjänar sina pengar från olika bolag och banker och ganska ofta gör de dåliga bedömningar. Och kreditratingföretag är inte det enda problemet. Aktie- och fondmarknaderna är helt enkelt för känsliga för spekulationer och våra pensionspengar är inte säkra där.

Dessutom kan våra pensionspengar istället användas till någonting som är bra, någonting som vårt samhälle behöver och som ska vara avgörande till framtida generationer. Det finns många exempel: det kan vara järnvägar och tåg, det kan vara solpaneler, vindkraftverk, energisnåla hyresrätter, etc. Vem kan bygga dem? Staten, regionerna och kommunerna med de pengar som idag flyttas till spekulativa fonder världen runt. Vem ska äga dem?  Staten, regionerna och kommunerna. Och på så sätt, när de börjar generera vinst kan vinsten användas för att betala pension till framtida pensionärer.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sorgenfri Socialdemokratiska förening

–       att pensionssystemet ska revideras och det kapital som idag används till spekulation i värdepapper ska i stället användas till långsiktiga hållbara investeringar.

–       att AP-fonderna ska användas som ett styrmedel för att påskynda omställningen till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

–       att Malmö Arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Skånes Socialdemokratiska partidistrikts årskongress.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s